درباره مجتمع آزمایشگاهی کوثر

مجتمع آزمایشگاهی کوثر در سال ۱۳۷۶ فعالیت خود را در ابتدا با دوبخش آزمایشگاهی آغاز و تحت پوشش شرکت سرمایه گذاری کوثر (هلدینگ کشاورزی کوثر) تاسیس گردید. این آزمایشگاه با بیش از دو دهه فعالیت مستمر و پویا هم اکنون در زمره آزمایشگاه های برتر، صنعت آزمایشگاه کشور شناخته میشود. در این مجموعه سیستم مدیریت آزمایشگاه براساس استاندارد ISO/IEC17025 استقرار یافته است و کلیه آزمون ها براساس استانداردهای معتبر ملی و بین المللی نظیر BSI, ASTM, ISO, ISIRI, JIS و… انجام میشود.

درحال حاضر این مجتمع با توجه به توان تخصصی و تجهیزات خود در دو شاخه اصلی فعالیت می نماید:

الف: بخش تحقیق، توسعه و تامین دانش فنی، اهم فعالیت های این بخش عبارتند از:

  • انجام پروژه های کاربردی و تامین دانش فنی برای مراکز صنعتی و پژوهشی
  • برگزاری کارگاه های آموزشی و کاربردی تخصصی
  • مشاوره، آموزش و راه اندازی آزمایشگاه های عمومی و تخصصی برای تولید کنندگان و…
  • مشاوره و استقرار سیستم های تضمین کیفیت (ISO 17025, 9001 , GLP)

ب: بخش کنترل کیفیت مواد غذایی، آرایشی و دارویی و (ضد عفونی کننده ها) بطور خلاصه فعالیت های این بخش عبارتند از:

  • انجام آزمون های عمومی و تخصصی بر اساس استانداردهای ملی و بین المللی جهت ارزیابی کیفیت نمونه های مورد نظر
  • آموزش و راه اندازی آزمونهای عمومی و تخصصی برای سایر مراکز و متقاضیان

این مجموعه در راستای کیفیت خدمات، آزمایشگاه راهبردهای ذیل را سرلوحه فعالیت های خویش معین نموده است:

  1. توسعه دامنه عملکرد به منظور تحت پوشش قراردادن حداکثری آزمونهای مرتبط با سلامت
  2. بهبود مداوم سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه برمبنای روش های اجرایی مدون شده طبق استاندارد ISO/IEC 17025 و GLP
  3. کاهش زمان پاسخگویی و ارسال نتایج آزمایشات به مشتریان