نحوه ثبت نام کارگاه ها

جـهت ثبـت نام در کارگـاه های آزمایشگاه کوثر لطفا ابتدا با شماره تلفن های آزمایشگاه (۶۶۹۲۳۱۴۱-۶۶۴۳۵۲۱۱) تماس بگیرید و پس از اطمینان از پر نشدن ظرفیت کارگاه، وجه ثبت نام کارگاه را واریز کرده و بعد فرم ثبت نام را پر کنید. توجه داشته باشید که اطلاعات را صحیح در فرم ثبت نام وارد کنید زیرا از این اطلاعات برای گواهی (certificate) کارگاه استفاده خواهد شد.