محققان ادعا می کنند با دستکاری ژنتیکی نوعی باکتری می توان از آن به عنوان آفت کش طبیعی استفاده کرد و همزمان این باکتری خطری برای سلامت انسان ندارد.