سازمان دامپزشکی کشور با توجه به رخداد بیماری لکه سفید میگو، با صدور اطلاعیه ای به شرح زیر توصیه هایی را جهت مهار و جلوگیری از گسترش بیماری مطرح کرد.


در این اطلاعیه با توجه به رخداد بیماری لکه سفید میگو در تعدادی از مزارع مجتمع پرورش میگو گمیشان در استان گلستان به منظور مهار و جلوگیری ازگسترش بیماری به سایر مزارع و واحدهای پرورشی رعایت نکات زیر توسط پرورش دهندگان میگو ضروری است.
۱- اعلام فوری هر گونه تلفات و یا علایم بالینی مشکوک به مسئول فنی بهداشتی و یا شبکه دامپزشکی
۲- جلوگیری از تردد و نقل و انتقال غیر ضروری بین مزارع
۳- کاهش استرس وارده به میگوهای پرورشی از طریق کنترل و مدیریت آب، بستر و خوراک مصرفی
۴- فیلتراسیون دقیق آب ورودی مزرعه مطابق دستورالعمل‌های سازمان به منظور جلوگیری از ورود حاملین و ناقلین احتمالی
۵- جلوگیری از تجمع پرندگان بر روی استخرها
۶- توجه به توصیه‌ها و اخطارهای دامپزشکی و رعایت شرایط قرنطینه ای

عامل ايجاد كننده بيماری لكه سفيد يكی از بزرگترين ويروسهای جدا شده از ميگواست. اين بيماری در حال حاضر جدی ترين و سخت ترين بيماری ويروسی تاثير گذار درانواع گونه های ميگو بوده وعامل بيماری باکولوويروس است. میگوهای آلوده به این ویروس ،‌پلاكهای سفید رنگی را درقسمت كاراپاس میگو از خود بجای میگذارند و بهمین دلیل بیماری را به علت رسوب و عدم جذب كلسیم،‌ لكه سفید می نامند.
درمان موفقی تاكنون برای غلبه بر بیماری لكه سفید گزارش نگردیده است، بنابراین باید تلاش شود تا آنجا كه امكان پذیر است تلفات این بیماری را به حداقل كاهش دهیم.

با توجه به بروز بیماری تب برفکی در تعدادی از واحدهای دامداری و مناطق روستایی کشور، معیارهای کنترلی لازم اعلام شد.