لازم به ذکر است که با توجه به اهمیت و تاثیر نمونه برداری در نتیجه آزمون ، انجام صحیح آن، نتایج قابل اعتمادتری را به دنبال خواهد داشت.

کاربر گرامی جهت تکمیل فرم ارسال تیم نمونه برداری ابتدا وارد سامانه سماک شده واطلاعات لازم را تکمیل فرمایید .

سپاس از اعتماد شما به مجتمع آزمایشگاهی کوثر