بخش سرولوژی برای اولین بار فعالیت خود را در سال ۱۳۷۶ آغاز نمود. این بخش تنها آزمایشگاه مورد پذیرش ROSS در ایران است. تمام تست‌های مربوط به دام بزرگ و طیور با توجه به آخرین استانداردها در این بخش انجام می‌گیرند. این بخش سالانه توسط آزمایشگاه مرجع Biochek مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

آزمون‌های سرولوژی عموماً در صنعت دام بزرگ و طیور برای تشخیص بیماری، ارزیابی تاثیر برنامه واکسیناسیون و اهداف غربالگری استفاده می‌شوند. در این رابطه میتوان به  HI، SPA و ELISA  اشاره کرد. این آزمون‌ها بر مبنای شناسایی کمی و کیفی آنتی بادی‌ها در مقابل یک عامل‌ عفونی خاص مثل ویروس، باکتری، قارچ و حتی انگل هستند.